Burs Başvuru Formu

Anasayfa » Burs Başvuru Formu

ÖN BİLGİ

 • Sınava katılım ücretsizdir.
 • Öğrencinin sınav saatinin en geç 30 dakika öncesinde sınava gireceği binanın önünde bulunması esastır.
 • Sınav üç oturumda yapılacaktır.
 • Sınav başladıktan sonra gelen öğrenci sınava alınmayacaktır.
 • Sınava girerken öğrencinin sınav giriş kartını ve kimlik belgesini yanında bulundurması zorunludur. Bu sebeple, öğrenci velisinin sınav saatinden en geç 30 dakika öncesinde  öğrencinin okul binasından görevli personelden sınav giriş kartını alması gerekmektedir. Sınav giriş kartı olmayan öğrenci sınava alınmayacak ve sınavı geçersiz sayılacaktır.
 • Öğrencinin sınav esnasında kullanacağı kalem, kalemtıraş ve silgi Özel Yeni Nefes Kolejleri tarafından verilecektir. Öğrencinin sınav salonuna su ve kimlik belgesi dışında eşya  sokmasına izin verilmeyecektir.
 • Öğrenci sınav esnasında soruları cevaplarken müsvedde olarak soru kitapçığının boş kısımlarını kullanabilecektir.
 • Soru kitapçıkları öğrencilere verilmeyecek, soru kitapçığını teslim etmeyen öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
 • Öğrenciler soru kitapçıklarının üzerine isimlerini mutlaka yazacaklardır.
 • İsteyen veliler öğrencilerinin soru kitapçığını, sonuçların ilan edilmesini takip eden günlerde ve 29.02.2024 tarihine kadar Okul müdürlüğüne başvurarak görebileceklerdir.
 • Lise sınıflarında 4 yanlış 1 doğruyu ve ortaokul sınıflarında 3 yanlış 1 doğruyu götürecektir.
 • İlkokul 4.sınıfta yanlış cevap doğruyu götürmeyecektir.
 • Başarı indirimleri ve burslar net doğru sayısı üzerinden verilecektir.

İnternet Üzerinden Yapılan Burs Başvuruları sona ermiştir. Teşekkür Ederiz.

 

 

 

1