Anaokulu

Anasayfa » Anaokulu

Yeni Nefes Koleji anaokullarında “ Çocuk Odaklı ” bir anlayışla çocuğun öğrenmeye, araştırmaya ve okula karşı olumlu tutum içinde olması, kendini değerli hissetmesi için akranlarıyla ve öğretmenleriyle etkili iletişim içinde olması sağlanır. Çocuğun kalem tutma, boyama, kesme ve yapıştırma  gibi motor becerileri, koşma, zıplama, fırlatma, tırmanma gibi kaba motor becerileri geliştirilir. Çocukların  bilişsel, sosyal-duygusal, dil, psiko – motor, öz bakım becerilerinin  gelişimleri hedeflenir. Aynı zamanda öğrenme ve merak duygularının, araştırma, sorgulama, problem çözme becerilerinin gelişmesi desteklenir.

Çocuklara etkinliklere aktif olarak katılabilme ve oyun oynayacağı materyalleri seçebilme özgürlüğü tanınır. Kişilik gelişimi destekleyerek sosyalleşmesine yardımcı olunur.  Düşüncelerini planlaması, uygulaması ve sonuçlandırması sağlanır. Sorunlara çözüm üretebilmesi ve olaylara farklı açılardan bakabilmesi sağlanır. Dil yeteneği geliştirilir ve topluluk karşısında kendisini ifade etmesine destek olunur.

Bu eğitim sistemi ile öğrencilerdeki hedeflerimiz:

  • Yaparak Yaşama Becerilerinin Gelişimi
  • Bireysel Becerilerin Gelişimi
  • Özgür Düşünme Becerilerinin Gelişimi
  • Sanatsal Becerilerin Gelişimi
  • Adaptasyon Becerilerinin Gelişimi
1