Misyon ve Vizyonumuz

Anasayfa » Misyon ve Vizyonumuz

Milli ve manevi değerlere bağlı, çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip, modern, araştırmacı, hoşgörülü insani ve toplumsal değerlere saygılı, karakterli bireyler yetiştirmektir. Okulumuzda eğitim gören bütün öğrencilerin, kendine güvenen, ideallerini gerçekleştirmeye istekli, toplum içinde başkalarının hak ve özgürlüklerine saygı duyan birey olmalarını sağlamayı, Eğitim – Öğretim etkinliklerinde, teknolojinin getirdiği tüm imkanların kullanıldığı bir ortamı öğrencilerimizin hizmetine sunmayı, Öğrencilerimizin istek ve ihtiyaçlarını en kısa sürede gidererek, gerekli rehberlik çalışmalarıyla hedeflerine ulaşmalarını sağlamayı, Öğrencilerimize mutlu ve başarılı bireyler olma isteğini  kazandırmayı; Bütün bunları gerçekleştirirken de eğitim ve öğretim anlamında Ankara’nın en iyi okulu olarak öğrencilerimizin hayatlarını devam ettirecek bilgi ve becerileri kazandırmayı bununla birlikte  girecekleri  sınavlarda Türkiye’nin en iyi derecelerini yapmalarını sağlamayı hedefliyoruz.

1