Yabancı Dil Eğitimimiz

Anasayfa » Yabancı Dil Eğitimimiz

Yabancı dil öğretimi her yaşta ve her düzeyde uygulanabilen fakat oldukça ciddiye alınması gereken bir süreçtir. Erken yaşta yabancı dil öğretimi ülkemizde son yıllarda çok büyük önem kazanmaktadır. Çocukların beyinlerindeki dil gelişiminin iki yaşında başladığını ve bu gelişin ergenlik dönemine kadar sürdüğü açıklanmaktadır. Eğer çocuk bu dönemde yabancı dil öğrenmeye başlarsa dili de anadili gibi rahatlıkla öğrenebilir.

Çocuk ana sınıfında doğal bir ortamda yabancı dille karşı karşıya gelmelidir. Dil eğitimi okul öncesinde bilişim teknolojilerine paralel olarak oyun, şarkı, tekerleme gibi doğal yöntemlerle öğretilmelidir. Özellikle oyun ile yabancı dil öğretimi dinleme, taklit etme, kavram oluşumu gibi dil gelişiminin temelini oluşturan bu becerilerin gelişimine yardımcı olup, dünyanın pek çok yerinde konuşulan dilin İngilizce olması nedeni ile ne kadar erken yaşta başlanırsa öğrenmenin o kadar kolay ve kalıcı olduğunu savunmaktayız. Bu düşüncelerimizle, okulumuz da öğrencilerimiz için hazırlanmış özel bir program uygulamaktayız.

Tüm yaş gruplarımız da Türk ve yabancı öğretmen eşliğinde yoğun İngilizce eğitimi vermekteyiz.

1