Kulüpler

Anasayfa » Kulüpler

KULÜPLER,
Okulumuzda kulüpler öğrencilerin ilgi ve istekleri doğrultusunda çok çeşitli tutulmaya çalışılır. Kulüpler her hafta sonu iki ders saati olarak düzenlenmiştir. Kulüp seçenekleri dört bölüme ayrılmıştır.

Başlıca Kulüplerimiz,
* Bilimsel Kulüpler: Matemetik, Fen Bilimleri
* Sportif Kulüpler: Voleybol, Basketbol, Futbol
* Yabancı Dil Kulüpleri: İngilizce
• Müzik Kulüpleri: Gitar, Keman

Kulüp Seçimi:
Okul dönemini birinci haftasında kulüp öğretmenleri tarafından kulüplerin tanıtımı yapılır. Öğrencilere kulüp tercihleri için kağıtlar dağıtılarak tercih listesini oluşturması istenir. Öğrenci tercihleri rehberlik servisi ve idare tarafından değerlendirilir.

Kulüp Çalışmalarını Verimli Bir Şekilde Yürütebilmesi İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler:
* Kulüp seçimlerinde öğrenci ilgili olduğu kulübü tercih etmeye özen göstermelidir. Arkadaş grubunun etkisi ya da aile etkisi ile yapılan kulüp seçimlerinde öğrenci mutsuz ve verimsiz olabilmektedir.
* Kulüp tercihleri belirlendikten sonra özel durumlar olmadıkça dönem sonuna kadar kulüp tercihlerinde değişiklik yapılmaz.
* Kulüp çalışmalarında kullanılacak malzemeler öğrenciler tarafından karşılanır.
* Her öğrenci kulüp çalışmalarına katılmak zorundadır.
• Talebe göre kulüp sayısı artıp azalabilir.

Niçin Kulüpler
Çünkü;
* Kulüp çalışmalarında öğrenciler, grupça verilen görevleri tamamlamak için istekli çalışabilme ve içinde bulunduğu gruba karşı sorumluluk duyma becerilerini geliştirirler.
* Kulüp çalışmalarında öğrenciler, farklı görüş, anlayış ve çalışmaları hoşgörü ile karşılamayı, hatalı olduklarında bunu kabul edebilme becerilerini kazanırlar.
* Kulüp çalışmalarında öğrenciler, kendini ifade edebilme ve başkalarını ikna edebilme becerilerini geliştirirler: Böylece öğrenciler görüşlerini başkalarına etklli biçimde anlatabilmeyi öğrenirler.
* Kulüp sayesinde,öğrenciler, yeni durum ve ortamlara uyum sağlayabilmeyi öğrenirler.
* Kullüpler, öğrencilere boş zamanlarını etkin değerlendirme fırsatı yaratır.
* Kulüpler, öğrencilere planlı çalışma alışkanlığı kazandırırlar.
* Kulüpler, meslek provasıdır: Öğrenciler gelecekte yapabilecekleri meslekleri deneme şansı yakalarlar.
* Kulüpler, öğrencilerin teorik dersler dışında not kaygısı olmaksızın enerjilerini olumlu yönde kullanabilmelerini sağlar.
* Kulüpler, öğrencilerin karar verme ve işbirliği içinde çalışabilme becerilerini geliştirir.
* Kulüpler, öğrencilerin benlik gelişimlerini olumlu yönde etkiler. Kulüpler sayesinde öğrenciler kişilikleri içindeki küçük parçaları fark ederler, öğrenciler ortaya bir ürün koymanın verdiği hazla kendine ve başkalarına güvenmenin mutluluğunu duyarlar.
* Kısacası öğrenci kulüpleri, yaşamın provasıdır: Kulüpler içindeki etkinliklerde öğrenci sosyal ilişki kurmayı, yeteneklerini kullanmayı ve farklı yeteneklerini keşfetmeyi, emeğe saygı duymayı, yapılan her işin önemli olduğunu kavrar.

1