İlkokul

Anasayfa » İlkokul

Yeni Nefes Kolejinde Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Programlarına bağlı kalarak 5G Modeli’yle (zihinsel, fiziksel, psikolojik, sosyal, akademik gelişim) öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Zihinsel, fiziksel, psikolojik, sosyal, akademik gelişimlerinin takibinin ve değerlendirmelerinin geri bildirimlerini velilerimize düzenli olarak yapıyor, gereken önlemleri zamanında almak ve daha iyiye gitmek amacıyla her öğrencimize özel bireysel planlamalar yapıyor, davranışlar sergiliyoruz.

Okulumuzun en güçlü yanlarından biri, ders dışı etkinlikler programımızdır. Sanat, bilim ve spor alanlarında onlarca etkinlik sunan bu program, öğrencilerimizin kendi yeteneklerini tanımalarına, dengeli ve sağlık bir yaşam tarzı geliştirmelerine ve etkili öz yönetim becerileri edinmelerine yardımcı olmayı amaçlar.

Öğrencilerimizin meraklı, hayal gücü gelişmiş, sosyal ve duygusal dayanıklılığa sahip bireyler olması için velilerimiz ile iş birliği içinde çalışıyor, öğrendiklerini günlük hayatlarına aktaracakları ortamlar hazırlıyoruz.

Öğrencilerimizin bir üst kademe eğitimleri için zihinsel, fiziksel, psikolojik, sosyal ve akademik gelişimlerinin eksiksiz tamamlanmasını sağlayarak, dünyayı sorgulayan, hak ve özgürlüklerinin bilincinde, sorumluluk sahibi, demokratik yaşamı benimsemiş ve etik değerleri özümseyen bir eğitim almaları için çalışıyoruz.

Okulumuzda öğrencilerimizi öğrenmelerinin sorumluluğunu üstlenmeye, davranışlarının sorumluluğunu almaya, doğayı korumaya ve topluma hizmet etmeye teşvik ederiz. Onlardan, öğrenmelerinin sonucunda anlamlı ve sorumlu eylemler başlatmalarını bekleriz. Topluma hizmet çalışmalarına katılım, öğrencilerimize iş birliği, problem çözme, çatışma çözümü, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri kazandırır.

Bu yaklaşımlarla öğrencilerimizin keyifli ortamlarda yaparak, yaşayarak, eğlenerek düşünme becerilerini geliştiriyor, araştırmayı, keşfetmeyi ve en önemlisi öğrenmeyi öğretiyoruz.

Yeni Nefes Koleji olarak geleceği inşa edecek nesiller yetiştirmek en önemli felsefemizdir.

1