22 Yıldır Eğitim Sektörünün Lideriyiz
İyi bir eğitim ve öğretim için, alanında uzman eğitim kadrosu ve okul binasının eğitim hizmetine uygunluğu gibi kriterlerin yanında; disiplinin, sıkı takibin ve öğrencilere öğrenmeyi sevdirme ile nasıl öğreneceklerini öğretmenin de eğitimin vazgeçilmez kriterleri olduğunu düşünüyoruz
Sizlere Neler Sunuyoruz?
Profesyonel Öğretmen Kadromuz
Profesyonel, alanında uzman ve deneyimli eğitici kadromuz ile çocuklarınız güvenli ellerde.
Yenilikçi Eğitim Sistemi
Yenilikçi öğrenme programları ile ortam ve araçlarını tasarlayıp, uygulayarak öğrenmeyi desteklemekteyiz
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı öğrencilere çalışmaları boyunca teorik bilgi ve pratik eğitim sağlar.
Ölçme ve Değerlendirme
Öğrencilerin bilgi ve becerilerini ölçme ve değerlendirme yöntemlerini kullanarak öğrenmelerini sağlayan bir eğitim türüdür.
Sınav Hazırlık Programları
Sınavda istenilen başarıyı elde etmek için en önemli anahtar kelimeler, istikrar ve disiplindir.
Yabancı Dil Programları
Yabancı dil öğrenmek mi istiyorsun? İngilizce öğrenme programları ve dil öğrenme uygulamaları ile artık çok kolay!
Sıkça Sorulanlar
Bizi neden seçmelisiniz

İyi bir eğitim ve öğretim için, alanında uzman eğitim kadrosu ve okul binasının eğitim hizmetine uygunluğu gibi kriterlerin yanında; disiplinin, sıkı takibin ve öğrencilere öğrenmeyi sevdirme ile nasıl öğreneceklerini öğretmenin de eğitimin vazgeçilmez kriterleri olduğunu düşünüyoruz.

Sorgulamaya ve yapıcı eleştiriye dayalı öğrenme nedir ?

Bu tarz öğrenmede, öğrenci bir konuyu merak edip araştırmaya başlar, elde ettiği bilgiyi zihninde yeniden inşa eder. Eski ve yeni bilgileri arasında bağlantılar kurmaya çalışır.

Ders mi, bilgi–beceri-davranış kazanma süreci mi?

Bir konuyu araştıran öğrenci, bu konudaki eksikliklerini öğrenecektir. Gerçek öğrenme budur. İnsanlar merak ettiklerini, daha kolay öğreneceğinden, derslerin “merak çekecek” şekle dönüştürülmesi önemli olmaktadır. “Merak ilmin hocasıdır.” sözü eğitimde anahtar noktayı teşkil eder. Bunun için de “öğretme” değil, “öğrenmenin” esas alınması gerekir. Başka bir ifadeyle, hem “öğreticinin” hem de “öğrencinin” birlikte karar verdiği eğitim usûlleri daha başarılı olmaktadır.

Sınavlarda bilgiden çok, beceri ve performans ölçüp değerlendirme nedir?

Klâsik öğretim anlayışında olduğu gibi, sınavlar bilgiyi ölçmeye yönelik olursa, eğitim hedefinden sapar. Öğrenme yerine öğretme, öğrenci yerine bilgi odak hâline gelir ve “ezberci yapı” kendiliğinden ortaya çıkar. Öğrenci kendini geliştirme yerine, zihnine bilgi yığmaya ve onları hatırlamaya odaklanır.Okulumuzun öğretim modelinde, insan çok yönlü ele alınır. Öğrenciler, ilgi duydukları alanlarda “çok yönlü” değerlendirmeye tâbi tutulur. Değerlendirmede bilgiler değil, kabiliyetler öne çıkar. Yazılı ve test tipi sınavlar oldukça sınırlıdır. Yeni öğretim anlayışında öğrencilerin üretkenliğine, mucitliğine analitik ve sistemci düşünme geliştirmeye yönelik sorular öne çıkar; hâdiselerin ve bilginin arka plânı sorgulanır. Öğrencilerin değerlendirilmesinde gözlemler ağırlık kazanır. Sınavlar, öğrenciye düşünmeyi, öğrenmeyi, sorgulamayı, bilgi kaynaklarına ulaşmayı, sebep-sonuç arasında münasebet kurmayı kazandırır.

Yeni öğretim anlayışında öğretmen ?

Yeni öğretim anlayışında öğretmen, bilgisiyle öğrenci üzerinde otorite kurmaya çalışmaz. Öğretmen, öğrenme ortamının aktörlerinden sadece biridir. O, öğrenciye rehberlik yapar ve onunla birlikte öğrenen ve araştıran ders arkadaşıdır. Öğrenci ve öğretmen birlikte merak eder, belli hedefleri birlikte tanımlar, bunlara erişmek için ortaklaşa senaryo üretir ve güçlükleri birlikte aşarlar. Öğretmen, ders materyallerinin ve kitaptaki bilgilerin doğruluğuna güven aşılama yerine, öğrencilerde sorgulayıcı bir anlayışın yerleşmesine gayret eder. Bunlara karşılık öğrencilerin meraklarını ve ilgilerini nasıl genişleteceklerine kafa yorar. Öğrencilerin kendilerine ait öğrenme tarzlarını keşfetmelerine yardımcı olur. Öğrencilerden daha çok, öğrenme ortamını ve kendisini test eder. Öğretmen ders arkadaşı ve öğrenme ortağı şeklindeki yeni rolünde, bilgiye nasıl ulaşılacağını bilir, öğrencilerin eğitim koordinasyonunu sağlar ve araştırır. Gücünü, sınavlarda verdiği notlardan değil; yenilikçiliği, yol göstericiliği ve sevgisiyle kazanır.

SAYILARLA BİZ
Bugüne Kadar Neler Yaptık?
0000
MUTLU ÖĞRENCİ
0000
MUTLU VELİ
000
ÇALIŞAN
000+
YARDIM TALEBİ
00
FİRMA ÇALIŞANI
Fotoğraf Galerisi
YORUMLAR
Yorumlar
BLOG
Blogdan Haberler
1